NOVERO сравнение бесплатных и платных услуг

NOVERO.lv yже с самого момента основания создал и профессиональные и бесплатные услуги глобальных навигационных спутниковых систем. Осозновая, что ГПС (GNSS/GPS) телематические онлайн услуги могут не только улучшить вашу безопасность и бизнес, но и помоч положительно решить различные критические ситуации и, возможно, даже спасти жизни, мы создали и бесплатный пакет.

Основное различие между бесплатным и платным пакетами является то, что в первом искусственно устанавлен лимит времени, что соответственно снижает его коммерческую ценность, но в то же время позволяет быть практически использован в критических ситуациях.

В результате, наша бизнес-модель позволяет успешно предлагать клиентам как бесплатные, так и платные услуги, которые в дальнейшем отражены в сравнительной таблице:

Pakalpojuma apraksts Bezmaksas novērošanas pakete* Standarta
profesionālā pakete
Pakalpojuma lietotāji tikai fiziskas personas fiziskas un juridiskas personas
Pakalpojuma mēneša maksa ar spēkā esošo 20% atlaidi 2020. gada periodam (neskaitot lietotāja mobilo sakaru izmaksas)** bezmaksas 4 LVL *
Pakalpojuma mēneša maksa ar ietvertām GPRS sakaru izmaksām nav jautājiet mums
Gada atskaites sagatavošana VID autotransporta nodokļa atlaidei juridiskām personām *** nav 10 LVL
Manuāla datu bāzes pārbaude un kļūdu koriģēšana nav sākot no 5 LVL
Citu objektu novērošanas iespēja
(tikai ar iekārtas menedžera atļauju)
ir ir
Katra objekta novērošana reālā laikā (kopā visiem novērotājiem) līdz 60 min diennaktī bez ierobežojumiem
Katras novērojumu sesijas ilgums 5 min bez ierobežojumiem
Reālaā laika novērošanas datu atjaunošanas intervāls 60 sekundes 1-2 sekundes
Sistēmai pieslēdzamo telemātisko iekārtu skaits neierobežots neierobežots
Pakalpojuma pieejamības reģions (stratēģiski nozīmīgos un militāros reģionos pakalpojums var būt atslēgts) visa pasaule visa pasaule
Tipiskā GPS mērījumu precizitāte (tipiska telemātiskā iekārta optimālos novērošanas apstākļos) daži m daži m
NOVERO.lv datu apstrādes algoritmu pielietošana ir ir
Papildus novērotāju pieslēgšanas iespēja katrai iekārtai līdz 5 bez ierobežojumiem
Publiskās pieslēgšanas iespēja ir ir
Objekta ceļa vēsture 1 līdz 15 min 1 min līdz 24 h +arhīvs
Datu arhīvs (t.sk. dati vecāki par 24 h) nav pieejams bez ierobežojumiem
Automātiskie sistēmas ziņojumi nav ir
Klientu lojalitātes programma nav ir
Papildus pakalpojumu iespējas (NOVERO biznesam, NOVERO drošībai u.c.) nav ir
Pakalpojumu kvalitātes garantijas nav ir
NOVERO.lv lietotāju atbalsta serviss, konsultācijas ierobežots (tikai www forma un forums) ir

* NOVERO.lv patur visas tiesības mainīt bezmaksas paketes piedāvājuma nosacījumus bez iepriekšēja brīdinājuma.

** Norādītā cena neiekļauj GPRS mobilo datu pārsūtīšanas izmaksas (orientējoši <1-2 LVL/mēn.), kuras lietotājs maksā savam mobilo sakaru operatoram. Lietotājs ievieto telemātiskajā iekārtā savu GSM telefona SIM karti, kurai ir aktivizēs GPRS datu pārsūtīšanas plāns.
Šāda pieeja ļauj mums piedāvāt katram lietotājam izdevīgāko pakalpojuma lietošanas kopējo cenu.

*** VID auto transporta nodokļu atlaides atskaites saņemšana iespējama tikai tad, ja telemātisko iekārtu transpora līdzklī ir uzstādījuši NOVERO.lv tehniskie darbinieki vai sertificēti sadarbības partneri. Iekārtai visu laiku jāatrodas ieslēgtā stāvoklī.