Pakalpojumu samaksas kārtība

Atbilstoši klientu lojalitātes programmai (Kl.nr.000000) maksājumam piemērojamā atlaide ir: 0%

Portāla Novero.LV telemātisko GPS novērošanas pakalpojumu saņēmšanai Jums jāizvēlas izdevīgākais:
  • bez ilgtermiņa līgumsaistībām jāveic avansa maksājums uz SIA "IT Observer" bankas kontu LV36 RIKO 0000 0831 7627 8;
  • bez ilgtermiņa līgumsaistībām veiciet pakalpojuma pasūtījumu Novero.LV E-VEIKALĀ;
  • vai jānoslēdz noteikta laika vai ilgtermiņa līgums Novero.LV pakalpojumu lietošanai.
    Mūsu konsultanti palīdzēs izvēlēties Jums vispiemērotāko risinājumu!

Maksājuma uzdevumā precīzi jānorāda: Novero.LV pakalpojumi, klienta numurs, pakalpojuma-periods, (iekārtu Id),
kur
klienta numurs - Novero.LV portālā reģistrētā lietotaja klienta numurs (6 ciparu skaitlis);
pakalpojuma-periods - pakalpojuma saņemšanas periods (1 mēnesis līdz 1 gads), piemēram 1 mēnesis, 2 mēneši, 3 mēneši, ..., 11 mēneši, 1 gads;
iekārtu Id - Novero.LV piešķirtie GPS iekārtu identifikācijas numuri, jānorāda tikai gadījumā, ja lietotājam ir reģistrētas vairākas ierīces, bet maksājums netiek veikts par visām.
Bankas maksājuma paraugs:
Saņēmējs: IT Observer SIA
Reģ.Nr: 40103422211
Maksajuma summa: 5,50 EUR    (norādiet summu atbilstoši pakalpojuma periodam un piešķirtajai atlaidei)
Bankas konts (LVL): LV36RIKO0000083176278
Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Maksājuma mērķis: Novero.LV pakalpojumi, Kl.nr. 000000, 1 mēnesis
Padoms: Pieslēdzieties Novero.LV sistēmai un šis maksājuma paraugs tiks aizpildīts ar jūsu datiem.

* Uzmanību * Iesakām (bet nav obligāti): lai paātrinātu Novero.LV maksājuma apstrādi, pārsūtiet savu bankas maksājuma apstiprinājumu uz e-pastu veikals@novero.lv ar noradi Maksājuma apstiprinājums.
Veicot maksājumu, ierēķiniet vismaz 1 banku darba dienu maksājuma apstrādei!