Novero.LV bezmaksas un maksas pakalpojumu salīdzinājums

Novero.LV kopš pašiem tā pirmsākumiem ir radījis gan profesionālus maksas, gan bezmaksas pakalpojumus. Apzinoties, ka Novero.LV telemātisko servisu izmantošana spēj ne tikai uzlabot Jūsu biznesu, bet arī drošību, palīdzēt pozitīvi atrisināt dažādas kritiskas situācijas un, iespējams, pat glābt cilvēku dzīvības, esam radījuši Jums arī pakalpojumu bezmaksas paketi.

Galvenā atšķirība starp bezmaksas un maksas paketēm ir tā, ka pirmajai ir mākslīgi uzstādīts pielietošanas laika ierobežojums, kas mazina tās komerciālo vērtību, bet atbilstošajā laika periodā praktiski nemazina reālā laika pakalpojumu praktiskās izmantošanas iespējas.

Rezultātā mūsu izvēlētais biznesa modelis ļauj Jums veiksmīgi piedāvāt gan bezmaksas, gan maksas pakalpojumus, kuru sīkāks salīdzinājums atspoguļots tabulā:

Pakalpojuma apraksts Bezmaksas pakete* Standarta profesionālā pakete Zelta pakete
- viss labākais jums!
Pakalpojuma lietotāji tikai fiziskas personas fiziskas un juridiskas personas
Pakalpojuma mēneša maksa (neskaitot lietotāja mobilo sakaru izmaksas) sākot ar ** bezmaksas 5,00 € / Ls3,51 - 5,50 € / Ls3,87 11,00 € / Ls7,73 - 12,00 € / Ls8,43
Pakalpojuma mēneša maksa ar ietvertām GPRS sakaru izmaksām Latvijā*** nav 5,75 € / Ls3,51 - 6,90 € / Ls4,85 14,90 € / Ls10,47
Pakalpojuma mēneša maksa ar ietvertām GPRS sakaru izmaksām ārzemēs*** nav vislabākie nosacījumi!
jautājiet mums
vislabākie nosacījumi!
jautājiet mums
Novero.LV palīdzība kritiskā situācijā 0,00 - 10,00 € /
Ls0,00- Ls7,03
Novero.LV pakalpojumu gada atlaide nav bezmaksas mēnesis!
Daudzuma atlaides privātpersonām nav ģimenes paka 2+1
Daudzuma atlaides nav pieslēdzot vairāk par 3 iekārtām
Ikdienas datu kvalitātes un sistēmas nepārtrauktības monitoringa mēneša maksa nav +3,00 € / Ls2,11 iekļauta cenā
Ikstundas datu kvalitātes un sistēmas nepārtrauktības monitoringa mēneša maksa nav +5,00 € / Ls3,51 +4,00 € / Ls3,51
Ģeosētas paziņojumi (atkarībā no telemātiskās iekārtas iespējām) nav bez maksas bez maksas
Novero.LV ģeotelpiskā reģiona uzraudzības sistēma (sistēmas pieslēgšanai tiek piemērota vienreizēja 5,00 € maksa) nav +5,00 € / Ls3,51 +4,00 € / Ls3,51
Gada maksa atskaišu sagatavošana VID autotransporta nodokļa atlaidei**** nav +15,00 € / Ls10,54 iekļauta cenā
Manuāla datu bāzes pārbaude un mērījuma kļūdu koriģēšana nav sākot no +10,00 € / Ls7,03 iekļauta cenā
Arhīva datu atjaunošana pēc pakalpojuma brīvdienām nav 5,00 - 10,00 € /
Ls3,51- Ls7,03
iekļauta cenā
Novero.LV pēctermiņa pakalpojumu atjaunošana (ieskaitot GPRS SIM kartes nomaiņu) nav sākot no +20,00 € / Ls14,06 sākot no +10,00 € / Ls7,03
Citu objektu novērošanas iespēja
(tikai ar iekārtas menedžera atļauju)
Katra objekta novērošana reālā laikā (kopā visiem novērotājiem) līdz 60 min diennaktī bez ierobežojumiem
Lietotāja vienlaicīgo novērojumu sesiju limits 1 1 100
Katras novērojumu sesijas ilgums 5 min 30 min
Reālā laika novērošanas datu atjaunošanas intervāls sākot ar 60 s - 5 min 10 sekundes 1-2 sekundes
Sistēmai pieslēdzamo telemātisko iekārtu skaits neierobežots neierobežots
Pakalpojuma pieejamības reģions (stratēģiski nozīmīgos un militāros reģionos pakalpojums var būt atslēgts) visa pasaule visa pasaule
Tipiskā GPS mērījumu precizitāte (tipiska telemātiskā iekārta optimālos novērošanas apstākļos) daži m daži m
Novero.LV datu apstrādes algoritmu pielietošana ierobežoti
Papildus novērotāju pieslēgšanas iespēja katrai iekārtai līdz 5 bez ierobežojumiem
Publiskās pieslēgšanas iespēja
Objekta ceļa vēsture 1 līdz 15 min 1 min līdz 24 h +arhīvs
Datu arhīvs 24 h - 3 gadi nav bez ierobežojumiem
Gada maksa arhīva pieejai 3-5 gadus veciem datiem nav +12,00 € / Ls8,43
Gada maksa arhīva pieejai visiem datiem, tai skaitā vecākiem par 5 gadiem nav +24,00 € / Ls8,43 +12,00 € / Ls8,43
Rezervēta sakaru porta izmantošana (gadā) nav sākot no +24,00 € / Ls8,43
Atsevišķa datu servera izmantošana nav jautājiet
Sistēmas automatizācijas iespējas nav
Automātiskie sistēmas ziņojumi nav
Klientu lojalitātes programma nav
Papildus pakalpojumu iespējas (Novero.LV biznesam, Novero.LV drošībai u.c.) nav
Pakalpojumu kvalitātes garantijas nav
Novero.LV lietotāju atbalsta serviss, konsultācijas ierobežots (tikai www forma un forums)

* Novero.LV patur visas tiesības mainīt bezmaksas paketes piedāvājuma nosacījumus bez iepriekšēja brīdinājuma.

** Norādītā cena neiekļauj GPRS mobilo datu pārsūtīšanas izmaksas (orientējoši 1,14 € / Ls0,80 - 5,00 € / Ls3,51 mēnesī), kuras lietotājs maksā savam mobilo sakaru operatoram. Lietotājs ievieto telemātiskajā iekārtā savu GSM telefona SIM karti, kurai ir aktivizēs GPRS datu pārsūtīšanas plāns. (Orientējošais datu apjoms)
Ievērojiet, Novero.LV piedāvā pakalpojumu plānus arī ar pilnībā 100% iekļautām GPRS sakaru izmaksām.
Šāda pieeja ļauj mums piedāvāt katram lietotājam izdevīgāko pakalpojuma lietošanas kopējo cenu.

*** Pakalpojumi ar iekļautām sakaru izmaksām pieejami tikai slēdzot pakalpojuma līgumu uz termiņu ne mazāk kā 12 mēneši.

**** VID auto transporta nodokļu atlaides atskaites saņemšana iespējama tikai tad, ja telemātisko iekārtu transpora līdzklī ir uzstādījuši Novero.LV tehniskie darbinieki vai sertificēti sadarbības partneri. Iekārtai visu laiku jāatrodas ieslēgtā stāvoklī.