Kā sākt lietot NOVĒRO pakalpojumus

Lai sāktu izmantot NOVĒRO globālās pozicionēšanas telemātiskos pakalpojumus:
 1. Jums jāveic reģistrācija NOVERO.lv portālā.
  [~5 min]
 2. Jāsakonfigurē GPS telemātiskā iekārta darbam NOVERO.lv sistēmā:
  a) Jāpiereģistrē un jāsakonfigurē sava telemātiskā iekārta.
      [~10-30 min]
  vai
  b) sistēmā jau iepriekš reģistrētas iekārtas menedžerim jāpiešķir Jums tās novērotāja statuss
      [~1 min]
 3. Ja nepieciešams, papildus jāveic telemātiskās sistēmas pastāvīgā uzstādīšana transportlīdzeklī.
  [~10 min - 3h]
Daudzus lietotājus apmierina NOVERO.lv sniegtie bezmaksas pakalpojumi, taču par salīdznoši nelielu ikmēneša priekšapmaksu, salīdzināmu ar mobilā tālruņa lietošanas mēneša izmaksām, kļūstot attiecīgā laika periodā par maksas pakalpojumu lietotāju, Jūs variet būtiski palielināt sistēmas izmantošanas iespējas. Maksas lietotāji var pat izteikt priekšlikumus par sev vēlamajiem sistēmas funkcionalitātes uzlabojumiem, kurus iespēju robežās centīsimies ieviest praksē.

* Ievērojiet * Visus maksas pakalpojumus NOVERO.lv portāls sniedz tikai izmantojot priekšapmaksu, tādējādi lietotāji var brīvi izmantot jebkuru no pieejamajiem servisiem, nebaidoties vēlāk tikt pārsteigtiem ar negaidīti piestādītiem rēķiniem.
* NOVERO.lv darbojas pēc progresīvā "Lieto to, par ko ir samaksāts!" koncepta. *