Problēmu jautājumi un atbildes

Ja šeit aprakstītie problēmu risinājumi jums nepalīdz, kontaktējaties ar NOVERO.lv atbalsta dienestu info@novero.lv un mūsu speciālisti centīsisies pēc iespējas ātrāk Jums palīdzēt! Lai paātrinātu lietas izskatīšanu, neaizmirstiet norādit savas telemātiskās iekārtas identifikātora numuru.
Jautājumi
  1. Izdarīju visu, kā rakstīts GPS iekārtas reģistrēšanas aprakstā, taču joprojām uz kartes neko neredzu. Kur varētu būt problēma?
  2. Nopirku GPS telemātisko iekārtu un pēc instrukcijas pieslēdzu to NOVERO.lv. Pagājusi jau vairāk kā pusstunda, bet uz kartes to jopojām neredzu.
  3. Iepriekš mana GPS iekārta labi darbojās NOVERO.lv sistēmā, taču tagad kartē to vairs neredzu.
  4. Jau vairākus mēnšus lietoju NOVERO.lv U1 novērošanas iekārtu, taču šobrīd neredzu tās patreizējo pozīciju kartē.
Jautājumi un atbildes
1. Izdarīju visu, kā rakstīts iekārtas reģistrēšanas aprakstā, taču joprojām uz kartes neko neredzu. Kur varētu būt problēma?
Atbilde:
Ja uz kartes neredziet savas iekārtas atrašanās vietu, tas nozīmē, ka vai nu iekārta vispār nav ieguvusi pozitīvu mērījuma rezultātu, vai arī NOVERO.lv serveris no piereģistrētās iekārtas nav saņēmis nekādus datus, vai arī saņēmis nepilnīgus vai nepareizus datus. Problēmas iemesli var būt dažādi:
  • SIM karte nenodrošina mobilo sakaru pieslēgumu. Pārliecinietes, ka telemātiskā iekārta atrodas mobilo sakaru zonā, datu sakaru (mobilā interneta) nodrošināsānai tiek izmantota SIM karte. Ja lietojiet telemātisko iekārtu ar savu mobilo sakaru operatora SIM karti, pārliecinieties, ka SIM kartei ir atslēgta PIN koda ieslēgšanās pārbaude (to variet atslēgt ievietojot SIM karti savā mobilajā tālrunī). Ja izmantojiet mobilo priekšapmaksas SIM karti, pārliecinieties, ka tai ir pietiekami liels kredīts mobilo sakaru izmantošanai. Pārliecinieties, ka iekārtas parametru konfigurācijā pareizi ir norādīts Jūsu mobilo sakaru operātora interneta pieejas adrese jeb APN (Ievērojiet, katram sakaru operātoram tas var būt atšķirīgs!). Vairāk par mobilo sakaru izmantošanas nosacījumiem, jautājiet savam mobilo sakaru operātoram.

  • Daudzu ražotāju GPS telemātiskajām iekārtām ir ierobežojums, ka tās vispirms nosaka savas koordinātas un tikai tad uzsāk jebkādu komunikāciju ar ārējo serveri. Lai komunikācija notiktu iekārtai ir jāatrodas labā globālās navigācijas satelītu sistēmas signālu pieejamības zonā. Pirmā mērijuma pozitīva rezultāta ātrākai iegūšananai, novietojiet iekārtu ārpus telpām ātklātā vietā ar pēc iespējas plašāk pārredzamām debesīm, kur satelītsignālu uztveršanu netraucēs ēkas, koki vai citi šķēršļi. Turpmākie nepārtrauktie mērījumi būs iespējami jau daudz sliktākos novērošanas apstākļos.

  • Pārliecinaties, ka sakonfigurējot savu GPS telemātisko iekārtu (atbilstoši tās ražotāja instrukcijai!), vienmēr saņemiet atpakaļ pozitīvu apstiprinājumu, citos gadījumos parametri var netikt nomainīti.

  • Dažām telemātiskajām iekārtām ir ierobežojums, ka tās nesaprot interneta vārdiskās adreses, bet atbalsta tikai ip adreses cipariskā formātā. Pamēģiniet iekārtas konfigurācijā NOVERO satelītu navigācijas sistēmu ienākošo datu servera sns.lv vietā norādīt 89.111.20.206.
Ja neviens no iepriekšminētajām problēmu risinājumiem nepalīdzēja sazinieties ar NOVERO.lv atbalsta dienestu info@novero.lv vai jautājiet attiecīgi savam iekārtas pārdevējam vai ražotājam.


2. Nopirku GPS telemātisko iekārtu un pēc instrukcijas pieslēdzu to NOVERO.lv. Pagājusi jau vairāk kā pusstunda, bet uz kartes to jopojām neredzu.
Atbilde:
Ja atrodaties telpās vai vietā, kur sākotnēji ir nepietiekami stipra satelītu signālu zona, tad iespējama situācija, kurā netiek iegūts pozitīvs pirmā mērījuma rezultāts. Aktuālie dati uzreiz netiks nosūtīti uz NOVERO serveriem arī gadījumā, ja iekārta atrodas sliktā mobilo sakaru zonā. Problēma atrisināsies pati no sevis, ja pirmā mērījuma veikšanai pārvietosiet ierīci labākā satelītsignālu un mobilo sakaru zonā. Mērījumu dati tiek uzkrāti ierīces atmiņā arī tad, kad mobilo sakaru komunikācija nav pieejama, telemetrijas dati tiks pārsūtīti uz NOVERO serveri tiklīdz komunikācija būs atjaunojusies.
Labas satelītu redzamības gadījumā, GNSS iekārtas iegūst pirmo pozīciju dažu sekunžu līdz minūtes laikā, taču nelabvēlīgu novērošanas apstākļu un neoptimāla satelītu izvietojuma apstākļos pirmās pozīcijas mērījums var aizņemt pat vairākas desmit minūtes vai ilgāk, it īpaši, ja objekts atrodas kustībā.
Ja problēma tomēr saglabājas - sazinieties ar NOVERO atbalsta dienestu info@novero.lv, mēs palīdzēsim Jums atrisināt radušos problēmu cik vien ātri iespējams.


3. Iepriekš mana GPS iekārta labi darbojās NOVERO.lv sistēmā, taču tagad kartē to vairs neredzu.
Atbilde:
Vispirms pārliecinieties, ka GPS iekārta atrodas labos satelītu redzamības apstākļos, t.i. ārpus ēkām vai citām signālu aizēnojošām vietām, jo tikai pozītīvu pirmo mērijumu varēsiet redzēt uz kartes (skat. arī Atbildi 2).
Ievērojiet, pozīcijas mērijumu dati lietotājam būs redzami NOVERO.lv portāla kartē jau dažu sekunžu laikā pēc to saņemšanas. Ja tas nenotiek - pārbaudiet vai pie vainas nav mobilo sakaru neesamība, kuras iemesli var būt dažādi, sākot ar nepietiekamu GPRS kredītu SIM kartes kontā (statistiski tas ir visizpltītākais problēmas cēlonis!) un beidzot ar sliktu SIM kartes kontaktu.
Ja Jūsu GNSS telemātiskā iekārta atbalsta iezvanpieeju, piezvaniet tai no sava mobilā tālruņa, jo tas var palīdzēt tai ātrāk "atmosties". Noteikti neaizmirstiet pārbaudīt SIM kartes kredīta lielumu un GPRS sakaru aktivizāciju. Ievērojiet, daudzi mobilo sakaru operatori bloķē GPRS pieslēgumu savām priekšapmaksas SIM kartēm vēl pirms balss zvanu iespējas.
Pārliecinieties, ka ierīce atbild uz kādu vienkāršu SMS komandu atbilstoši tās lietotāja instrukcijai, piemēram GPRS on. Ja iekārta ilgāku laiku bijusi izslēgta, pamēģiniet nosūtiet tai vēlreiz servera konfigurācijas parametrus. Uzgaidiet, līdz ierīce vairākas minūtes atrodas labos satelītu redzamības apstākļos. Ja tas nepalīdz, pamēģiniet vēlreiz pārkonfigurēt iekārtu no paša sākuma, veicot tās inicializāciju atbilstoši lietotāja instrukcijai.
Ņemiet vērā visus sistēmas datu iegūšanas kritiskos faktorus (skat. Atbilde 1).
Ja problēma tomēr saglabājas - sazinieties ar NOVERO atbalsta dienestu info@novero.lv, mēs palīdzēsim Jums atrisināt radušos problēmu cik vien ātri iespējams.


4. Jau vairākus mēnšus lietoju NOVERO.lv U1 novērošanas iekārtu, taču šobrīd neredzu tās patreizējo pozīciju kartē.
Atbilde:
Atsevišķās situācijās palielinoties mērījumu intensitātei vai sliktas sakaru zonas gadījumā, dati var tikt aizkavēti iekārtas atmiņas buferī vēlākai nosūtīšanai uz NOVERO.lv serveri. Visticamāk visi mērījumu dati pakāpeniski tiks nosūtīti uz NOVERO.lv serveri, uzlabojoties GPRS mobilo sakaru signāla stiprumam vai noslodzei.
Ja problēma tomēr saglabājas - sazinieties ar NOVERO atbalsta dienestu info@novero.lv, mēs palīdzēsim Jums atrisināt radušos problēmu cik vien ātri iespējams.