GPS novērošanas iekārtas - GPS Tracker TK

Šajā lapā sniegta vispārīga informācija par TK sērijas GPS telematiskās iekārtas konfigurēšanu, kas jāveic pieslēdzot to Novero.LV sistēmai.

* Ievērojiet * TK sērijas telemātiskās novērošanas iekārtas, tādas kā TK102, TK102-2, TK103, TK103-2 u.c., ražo dažādi ražotāji. Tāpēc arī konkrētā modeļa numura iekārtas var atšķirties cita no citas gan pēc tehniskiem rādītājiem, gan iespējām. Bez tam vienā un tajā pašā modelī var būt ielādēta atšķirīga programmatūra.
Precīzāku informāciju skatiet savas iekārtas instrukcijā.
* UZMANĪBU * Lai veiktu TK serijas iekārtas konfigurēšanu, tajā jābūt ievietotai mobilā sakaru operatora SIM kartei ar izslēgtu PIN jautāšanu un aktīvu īsziņu un GPRS datu nosūtīšanas plānu.

  • Vispirms piereģistrējiet savu iekārtu portalā Novero.LV, no šī brīža datu serveris ir gatavs un gaida ienākošos telemātikas datus no jūsu GPS novērošanas iekārtas.
  • Tālāk sakonfigurējiet savu TK iekārtu automātiskai datu nosūtīšanai. Konfigurēšanu var veikt ar sms īsziņu komandu nosūtīšanu ieslēgtai TK (īsziņa jānosūta uz iekārtā ievietotās mobilo sakaru operatora SIM kartes telefona nummuru): TK serijas mobilas iekārtas var konfigurēt, nosūtot no cita mobilā tālruņa konfiguracijas komandas sms īsziņu veidā.
Kopsavilkums par TK sērijas iekārtas komandām
  1. Ieteicams nodzēst iekārtas konfigurācijas sākuma parametrus
  2. Iestatiet iekārtas administratora mobilā tālruņa numuru (telefonu, no kura veiciet tagadējo un turpmāko iekārtas administrēšanu)
  3. Drošībai nomainiet iekārtas sākotnējo paroli 123456 uz savu 6 ciparu skaitļu kombināciju. (Lai būtu iespējams iekārtu kontrolēt no servera puses, ievadiet šo paroli arī attiecīgās iekārtas Novero.LV konfigurācijas lapas laukā Parole)
  4. Ievadiet sava mobila sakaru operatora piekļuves punkta interneta adresi APN:
  5. Ievadiet Novero.LV satelītu navigācijas sistēmas ienākošo datu servera interneta adresi - sns.lv - un portu - 9001
  6. Ievadiet datu mērīšanas intervālu
  7. Ieslēdziet iekārtai automātiskās novērošanas (Tracking) režīmu.


Kopsavilkums par TK sērijas iekārtas komandām