GPS telemātiskie pakalpojumi

Vispārīgs pakalpojumu apraksts

Ikvienam gan bezmaksas, gan profesionālā maksas režīmā, izmantojot kompaktas globālās navigācijas satelītu sistēmas datu uztveršanas ierīces - t.i. telemātiskās GPS novērošanas iekārtas (sauktas arī par sekošanas ierīcēm vai trakeriem), un datu apstrādi pielietojot Novero.LV izstrādātos telemātisko datu novērošanas servisus, iespējams noteikt savu svarīgo cilvēku vai objektu ģeogrāfiskās GPS koordinātes līdz pat dažu metru precizitātei reālā laikā, iespējams kontrolēt dažādus sistēmas stāvokļa parametrus, kā arī veikt to attālinātu vadību.

Īpaši noderīgi tas ir:
  • Ģimenēm, bērniem un vecākiem cilvēkiem;
  • Auto īpašniekiem;
  • Mājdzīvnieku uzraudzībai;
  • Jauniem un aktīviem;
  • Mikro, maziem un vidējiem uzņēmumiem;
  • Korporatīviem uzņēmumiem.
Novero.LV, izmantojot modernās globālās navigācijas satelītu sistēmas tehnoloģijas, piedāvā reālā laika objektu novērošanas pakalpojumus, kas ļauj ar GPS telemātikas ierīci aprīkoto cilvēku vai objektu:
  • netraucēti attālināti novērot;
  • kontrolēt dažādus parametrus, saglabājot vēstures arhīvu;
  • nepieciešamības gadījumā, optimāli vadīt vai sniegt palīdzību.
Tas būtiski uzlabo drošību, ļaujot kritiskā situācijā operatīvi rīkoties, vai arī vienkārši palīdz ekonomēt līdzekļus un laiku. Ievērojiet, daļa no mūsu pakalpojumiem šobrīd un arī nākotnē tiks piedāvāta pilnīgi bez maksas.