Atsūtiet mums savu viedokli!

Izsakiet mums savu viedokli par portāla Novero.LV sniegtajiem pakalpojumiem. Mēs priecāsimies gan par pozitīvām atsauksmēm, gan par konstruktīviem negatīviem ierosinājumiem, kas Jūsuprāt būtiski svarīgs vēl pietrūkst telemātikas portālā Novero.LV. Lūdzu, sūtiet mums savu viedokli uz e-pastu novero.lv@novero.lv ar norādi Atsauksme.

Ja atzīsim Jūsu atsauksmi par būtisku, lai to publicētu slejā "Lietotāju viedokļi", tad dāvināsim Jums vienu bezmaksas profesionālo Novero.LV pakalpojumu mēnesi! Ja atzīsim Jūsu ierosinājumu par svarīgu tālākiem globālās navigācijas satelītu sistēmas pakalpojumu Novero.LV portāla uzlabojumiem, arī tad dāvināsim Jums bezmaksas mēnesi!

Atsūtot mums savu atsauksmi, lūdzu, norādiet savu vārdu un nodarbošanos (profesiju, uzņēmējdarbības virzienu, u.tml.). Ņemiet vērā, ka gadījumā, ja Jūsu atsauksme tiks izraudzīta publicēšanai slejā "Lietotāju viedokļi", tad tā pēc vajadzības bez saskaņošanas ar Jums var tikt pārtulkota arī citās valodās.

Mums tiešām ir svarīgs Jūsu viedokli, un mēs tajā ieklausīsimies! Dažu minūšu laikā Jūs variet to nosūtīt mums, un tas var būtiski uzlabot Novero.LV servisus atbilstoši tieši Jūsu vajadzībām! Konstruktīvas atsauksmes Jūs variet sūtīt mums vairākas reizes, tās palīdzēs mums uzlabot Novero.LV online pakalpojumu iespējas tieši tā, kā Jūs to vēlaties!

Novero.LV radošā komanda jau iepriekš pateicās Jums par Jūsu atsauksmēm un ierosinājumiem!