NOVERO free and paid service comparison

NOVERO.lv kopš pašiem tā pirmsākumiem ir radījis gan profesionālus maksas, gan bezmaksas pakalpojumus. Apzinoties, ka NOVERO.lv telemātisko servisu izmantošana spēj ne tikai uzlabot Jūsu biznesu, bet arī palīdzēt pozitīvi atrisināt dažādas kritiskas situācijas un, iespējams, pat glābt cilvēku dzīvības, esam radījuši Jums arī pakalpojumu bezmaksas paketi.

Galvenā atšķirība starp bezmaksas un maksas paketēm ir tā, ka pirmajai ir mākslīgi uzstādīts pielietošanas laika ierobežojums, kas mazina tās komerciālo vērtību, bet atbilstošajā laika periodā praktiski nemazina reālā laika pakalpojumu praktiskās izmantošanas iespējas.

Rezultātā mūsu izvēlētais biznesa modelis ļauj Jums veiksmīgi piedāvāt gan bezmaksas, gan maksas pakalpojumus, kuru sīkāks salīdzinājums atspoguļots tabulā:

Pakalpojuma apraksts Bezmaksas novērošanas pakete* Standarta
profesionālā pakete
Pakalpojuma lietotāji tikai fiziskas personas fiziskas un juridiskas personas
Pakalpojuma mēneša maksa ar spēkā esošo 20% atlaidi 2020. gada periodam (neskaitot lietotāja mobilo sakaru izmaksas)** bezmaksas 4 LVL *
Pakalpojuma mēneša maksa ar ietvertām GPRS sakaru izmaksām nav jautājiet mums
Gada atskaites sagatavošana VID autotransporta nodokļa atlaidei juridiskām personām *** nav 10 LVL
Manuāla datu bāzes pārbaude un kļūdu koriģēšana nav sākot no 5 LVL
Citu objektu novērošanas iespēja
(tikai ar iekārtas menedžera atļauju)
ir ir
Katra objekta novērošana reālā laikā (kopā visiem novērotājiem) līdz 60 min diennaktī bez ierobežojumiem
Katras novērojumu sesijas ilgums 5 min bez ierobežojumiem
Reālaā laika novērošanas datu atjaunošanas intervāls 60 sekundes 1-2 sekundes
Sistēmai pieslēdzamo telemātisko iekārtu skaits neierobežots neierobežots
Pakalpojuma pieejamības reģions (stratēģiski nozīmīgos un militāros reģionos pakalpojums var būt atslēgts) visa pasaule visa pasaule
Tipiskā GPS mērījumu precizitāte (tipiska telemātiskā iekārta optimālos novērošanas apstākļos) daži m daži m
NOVERO.lv datu apstrādes algoritmu pielietošana ir ir
Papildus novērotāju pieslēgšanas iespēja katrai iekārtai līdz 5 bez ierobežojumiem
Publiskās pieslēgšanas iespēja ir ir
Objekta ceļa vēsture 1 līdz 15 min 1 min līdz 24 h +arhīvs
Datu arhīvs (t.sk. dati vecāki par 24 h) nav pieejams bez ierobežojumiem
Automātiskie sistēmas ziņojumi nav ir
Klientu lojalitātes programma nav ir
Papildus pakalpojumu iespējas (NOVERO biznesam, NOVERO drošībai u.c.) nav ir
Pakalpojumu kvalitātes garantijas nav ir
NOVERO.lv lietotāju atbalsta serviss, konsultācijas ierobežots (tikai www forma un forums) ir

* NOVERO.lv patur visas tiesības mainīt bezmaksas paketes piedāvājuma nosacījumus bez iepriekšēja brīdinājuma.

** Norādītā cena neiekļauj GPRS mobilo datu pārsūtīšanas izmaksas (orientējoši <1-2 LVL/mēn.), kuras lietotājs maksā savam mobilo sakaru operatoram. Lietotājs ievieto telemātiskajā iekārtā savu GSM telefona SIM karti, kurai ir aktivizēs GPRS datu pārsūtīšanas plāns.
Šāda pieeja ļauj mums piedāvāt katram lietotājam izdevīgāko pakalpojuma lietošanas kopējo cenu.

*** VID auto transporta nodokļu atlaides atskaites saņemšana iespējama tikai tad, ja telemātisko iekārtu transpora līdzklī ir uzstādījuši NOVERO.lv tehniskie darbinieki vai sertificēti sadarbības partneri. Iekārtai visu laiku jāatrodas ieslēgtā stāvoklī.