TK un XT trekeru sērijas komandu kopsavilkums

Vienmēr pārliecinieties par komandu atbilstību savas konkrētās TK vai XT iekārtas modeļa ražotāja instrukcijā.
Piemēram, TK102, TK102-2, TK102B, TK103, TK103-2, TK201, TK201-2, XT008, XT009.
Ievērojiet, nepareiza komandu lietošana var padarīt iekārtu nelietojamu!

* Ievērojiet * Pirms SIM kartes ievietošanas TK102 sērijas GPS novērošanas iekārtā:
 • Atslēdziet SIM iekārtas (telefona) PIN koda pieprasījumu.
 • Atslēdziet SIM telefona numuram zvanu pāradresāciju.
 • Pārliecinieties, ka SIM ir aktīvs SMS un GPRS datu plāns, ir pietiekams kartes kredīts u.tml.

 • Papildus funkcionalitātes nodrošināšanai (nav obligāti):
 • Iezvanam uz iekārtu - pārliecinieties, ka SIM kartei ir aktīvs zvanītāja numura noteikšanas plāns.
 • Kad telemātiskā iekārta ir ieslēgta, nosūtiet attiecīgo SMS komandu no sava mobilā tālruņa uz tajā ievietotās SIM kartes mobilo numuru. Katru komandu nosūtiet atsevišķā īsziņā, sagaidot no iekārtas pozitīvu vai negatīvu atbildi.  1. Veiciet vienreizēju iekārtas konfigurēšanu darbam Novero.LV sistēmā
  + uzklikšķiniet papildus informācijai
  Šeit un turpmāk tiek pieņemts, ka iekārtas parole ir 123456, ja nepieciešams, aizstājiet to ar savu 6 ciparu paroli.
  1. Sākumā rekomendējam notīrīt visus iepriekšējos parametru iestatījumus (nav obligāti)
   begin123456
  2. Parametri mobilo operatoru GPRS datu sakariem Latvijā (Neskaidrību gadījumā jautājiet savam sakaru operātoram!):
   LMT: apn123456 internet.lmt.lv
   OKarte: apn123456 internet.lmt.lv

   TELE2: apn123456 internet.tele2.lv
   Zelta Zivtiņa: apn123456 internet.tele2.lv

   BITE: apn123456 internet

   IZZI [BITE]: apn123456 wap

   AMIGO [LMT]: apn123456 amigo.lv
   AMIGO [LMT]: apnuser123456 amigo
   AMIGO [LMT]: apnpasswd123456 amigo

  3. Iestatiet Novero.LV ienākošo satelītu navigācijas sistēmu sns.lv datu serveri un portu:
   adminip123456 sns.lv 9001
   vai lietot ciparu IP - tikai gadījumā, ja iekārta neatbalsta interneta DNS funkcionalitāti:
   adminip123456 89.111.20.206 9001
  4. Datu pārsūtīšanas parametri no telemātiskās iekārtas (piem. reizi 30 sekundēs):
   t030s***n123456
  5. Programēšanas beigas (komanda nav nepieciešama visiem trakeru modeļiem):
   save123456

  * Ievērojiet * Iekārtas sagatavošana procedūras kārtība var atšķirties, to var veikt arī pa daļām. Turpmāk iekārta pēc ieslēgšanas uzreiz būs gatava darbam, tiklīdz satelītu signālu dati būs saņemti, tā pārraidīs datus uz Novero.LV.


  2. Dažas noderīgas papildus komandas (neatbalsta visi iekārtu modeļi):

  Šeit un turpmāk tiek pieņemts, ka iekārtas parole ir 123456, ja nepieciešams, aizstājiet to ar savu 6 ciparu paroli.

  imei123456 - pozitīvā atbildē iekārta atgriež savu IMEI identifikācijas kodu.
  move123456 - iekārta ziņos par pārvietošanos no dotās vietas.
  nomove123456 - atceļ iepriekšējo move komandu.
  speed123456 090- iekārta ziņos, ja ātrums būs pastāvīgi lielāks par norādīto vērtību, t.i. 90 km/h.
  nospeed123456 - atceļ iepriekšējo speed komandu.
  tlimit123456 100- nesūta datus, ja objekts nav izkustējies vairāk par norādītajiem 100 m
  tlimit123456 0- atceļ datu sūtīšanas tlimit ierobežojumus.
  shake123456 10- ieslēgt kustības sensoru (10 - maksimālā jūtība, 1 - minimālā jūtība)
  shake123456 0- izslēgt kustības sensoru
  stockade123456 longitudeE/W,latitudeN/S; longitudeE/W,latitudeN/S- uzstādīt ģeosētu, norādot kreisā sugšējā un labā apakšējā stūra koordinātes.
  nostockade123456 - atslēgt ģeo-sētu.

  monitor123456- pārslēgties uz balss iezvana režīmu
  tracker123456- pārslēgties atpakaļ uz novērošanas režīmu

  sdlog123456 1- ieslēgt ievietotās SD kartes izmantošanu (svarīgi, kad nav pieejama mobilo sakaru zona)
  sdlog123456 0- atslēgt SD kartes izmantosanu
  readsd123456 1- lasīt un sūtīt datus no SD, ja tādi ir saglabāti
  readsd123456 0- pārtraukt datu lasīšanu no ievietotās SD kartes

  admin123456 +37125453600- pievienot attiecīgo telefona numuru iekārtas atpazītajam sarakstam
  noadmin123456 +37125453600- dzēst attiecīgo telefona numuru no iekārtas saraksta
  password123456 654321 - paroles maiņa no 123456 uz junu paroli 654321.
  Uzmanību! Paroles nomaiņu veiciet piesardzīgi, neaizmirstiet jauno paroli ievadīt arī savas portālā Novero.LV reģistrētās iekārtas konfigurācijas lapas laukā.