Orientējošais mobilo datu apjoms mēnesī

Tabula. Orientējošais telemātisko mobilo datu pārsūtīšanas apjoms mēnesī:
Informācijas atjaunošanas biežums Lietojot Novero.LV sistēmu nepārtraukti katru dienu
24h diennaktī 12h diennaktī 6h diennaktī
60 sekundes = 1 minūte < 5 MB < 2.5 MB < 1.5 MB
30 sekundes < 10 MB < 5 MB < 3 MB
20 sekundes < 13.5 MB < 7 MB < 4.5 MB
10 sekundes < 27 MB < 13.5 MB < 9 MB
5 sekundes < 54 MB < 27 MB < 18 MB
1 sekunde < 268 MB < 134 MB < 90 MB
biežāk kā reizi sekundē režīms netiek atbalstīts (visi dati netiek saglabāti!)